ارتباط با ما : info@behrazm.ir

(زمان خواندن: 2 - 4 دقیقه)

استرس های شغل نظامی و تاثیر آن بر خانواده و سازمان

 

مهمترین عامل روانی موثر در فشار شغلی، ضعف در عزت نفس است. هرچه عزت نفس شغلی كمتر شود، میزان استرس در محیط كار افزایش می یابد.

مقدمه:

با وجود افزایش روز افزون نرخ امید به زندگی و طول عمر افراد جامعه، احساس ناامنی و بلاتكلیفی در تعداد قابل ملاحظه ای از نظامیان وجود دارد از این رو یكی از دغدغه های ذهنی نظامیان، بازنشستگی زود هنگام است.

از سوی دیگر، ماهیت سخت و خشن شغل نظامی، به ویژه مسئله ی گذراندن دوره های شغلی فشرده و دشوار، فرد نظامی را دچار نا آرامی هایی خواهد كرد. بنابراین آسیب جدی و یا حتی خطر مرگ ناشی از ماموریت های نظامی، همواره او را تهدید می كند و این تنیدگی و تشویش روانی را پدید می آورد. افسران چه مرد و چه زن، معمولا درمعرض خشونت شغلی قرار دارند. چنین وضعیتی ممكن است به بروز بیماری های جسمی منجر شود. بررسی ها نشان می دهد حدود 13 درصد نظامیان دچار یك بیماری مهم جسمی هستند علاوه بر آن ،ماهیت سخت و دشوار حرفه های نظامی و تنیدگی ناشی از آن، موجب بروز اختلالات روانی جدی می گردد.اختلالات روانی و مسائل ذهنی نظامیان می تواند بر نحوه عملكرد شغلی آنها تاثیر گذار باشد.

بنابراین مسائل و مشكلات نظامیان در زندگی به اقتضای ماهیت حرفه ی نظامی و فضای سازمانی خاص شباهتی به زندگی غیر نظامیان ندارد.

زمینه های بروز فشار روانی در مشاغل نظامی:

الف- ویژگی های روانی: مهمترین عامل روانی موثر در فشار شغلی، ضعف در عزت نفس است. هرچه عزت نفس شغلی كمتر شود، میزان استرس در محیط كار افزایش می یابد.

ب- ویژگی های شغلی: وجود برخی خصایص در شغل و امور مربوط به آن از جمله سختی شغل، ابهام در وضعیت آینده شغلی و ناهماهنگی وظایف، دوری از خانواده، جابجایی محل زندگی، خشونت خانگی و مراقبت از والدین باعث فشار روانی می شود.

ج- ویژگی های سازمانی: وجود شرایط سازمانی از جمله عدم تشویق از سوی فرماندهان، مدیریت متمركز و عدم حمایت سازمانی باعث افزایش فشار روانی می شود.

سه عارضه عمده ناشی از فشار روانی شغل نظامی در سازمان:

الف- بروز اختلال پس از حادثهPTSD(POST TRUMA SYNDROM DISORDER) این اختلال از شایع ترین عوارض ناشی از فشار روانی مشاغل نظامی است.

ب- نارضایتی شغلی و كاهش تعهد سازمانی: تحقیقات نشان داده  است كه هرچه فشار روانی شغلی بیشتر می شود، رضایتمندی شغلی كاهش می یابد. در نتیجه تمایل به كنارگیری از حرفه نیز بیشتر می شود.

ج- سوانح و حوادث شغلی: هر چه فشار روانی بیشتر شود، امكان خطا و لغزش در انجام وظایف شغلی، اجتماعی افزیش می یابد، میزان حوادث كاری و سوانح شغلی نیز بالا می رود.

تاثیر فشار روانی مشاغل نظامی بر خانواده:

استرس شغل نظامی، صرف نظر از منابع پدیدآورنده  آن، شرایطی را فراهم می آورد كه نحوه ی برخورد با اعضای خانواده و به ویژه فرزندان، شكل خاصی می یابد و شیوه پرورش فرزندان شكل تنبیهی، قهر امیز و طرد كننده و استبدادی پیدا می كند كه در نتیجه ناتوانی در پذیرش مسولیت ،ضعف اعتماد به نفس و ضعف درسی در فرزندان را به همراه خواهد داشت.

راهكارهای فردی مقابله با استرس:

راه كار های متعددی برای مقابله با استرس در محیط كاری وجود دارد كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

۱- تنظیم برنامه های روزمره و هفتگی

2-در نظر گرفتن وقت مناسب برای تفكر و عبادت پروردگار

3-شناخت عوامل بروز آشفتگی و رفع آن

4-استفاده از مرخصی هاي سازمانی و تعطیلات رسمی

5-تغییر در نوع نگرش و مثبت اندیشی و دوری از افكار منفی

6-شركت در برنامه های مشاوره درمانی

7-عدم سخت گیری در كار و زندگی

راه كارهای سازمانی مقابله با استرس

1-كاهش چرخش نوبت های كاری

2-تثبیت سیاست ها و خط مشی های سازمان

3-ایجاد جاذبه های شغلی

4-پیش بینی حقوق و مزایای مناسب

5-ارائه طرح ها و برنامه های مناسب تشویقی (تشویق مالی)

6-پیش بینی برنامه های آموزشی مناسب

منابع:

1- فصلنامه علمی- آموزشی- آرامش – شماره 11 و 12، تابستان و پاییز 83 چاپ: سازمان عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک