ارتباط با ما : info@behrazm.ir

(زمان خواندن: 4 - 7 دقیقه)

تغذيه نظامي

 

انتخاب مواد بسته بندی در روش بسته بندی باآتمسفر تغییر یافته به معیارهای زیر بستگی دارد:

1)     قابلیت نفوذ به گازهای خاص و بخار آب

2)     سازگاری به ماده ی غذایی

 3)     داشتن قابلیت دوخت مناسب

 4)     دارای خصوصیات انتقال حرارت مناسب

 5)     دارای خصوصیات ضد مه

 6)      مقاومت در برابر عوامل فیزیکی که بعلت عدم توجه کافی اثر می گذارند.

 7)     سهولت باز کردن بسته

 8)     قابل استفاده در بسته بندی با ماشین

 9)     قابل بازیافت از نظر زیست محیطی

10)قیمت منطقی و قابل رقابت

انوع روش هاي برای بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته مورد استفاده :

 1)     سینی یک یا دوتایی (سخت یا نیمه سخت) که بوسیله فیلم پلاستیکی پوشیده شده است.

 2)     کیسه پلاستیکی قابل انعطاف (پاکت خرید)

 3)     فیلم پلاستیکی که با یک سینی همپوشانی کرده اند.

 4)     قرار دادن پاکت (ها) در یک پاکت خرید

 5)     قرار دادن پاکت (ها) دریک کارتن (جعبه های مقوایی)

 6)      قرار دادن پاکت (ها) در یک جعبه (جعبه مقوایی، استایروفوم)

 7)     قرار دادن جعبه (ها) در یک پاکت یا کیسه

 میرس (Myers) دو نوع سیستم بسته بندی را ابداع کرد که در اولی سینی محتوی محصول داخل کیسه ای از فیلم نفوذ پذیر کم سوراخ دار، پرشده از گاز و دوخته شده قرار می گیرد و دومی یک سینی شکل گرفته با حرارت از نوع نفوذ پذیر و پرشده از گاز حاوی میوه است که دریچه آن با فیلم نفوذپذیری کم سوراخ شده مسدود می باشد. مطابق نظر میرس مزیت چنین سیستم بست بندی سوراخ دار، استفاده از یک نوع فیلم برای تمام محصولات تازه است. به این ترتیب کیفیت فیلم و همچنین فرآیند ها براحتی قابل تنظیم هستند.

مگنن(Magnen) نوعی کیسه ی قابل انعطاف با نفوذپذیری کم را تشریح کرده است که در آن پنجره با یک دیافراگم از جنس سیلیکون الاستومر نفوذپذیرپوشانیده شده است  تا عمر نگهداری میوه ها و سبزیهای دارای تنفس را طولانی تر کند.

آندرسن (Anderson) نوعی سیستم بسته بندی موسوم به نگهداری تازه را معرفی کرده است که مرکب از یک ظرف با نفوذپذیری کم (کیسه دوخته شده یا سینی سرپوش دار) می باشد که قسمت پنجره آن بوسیله غشایی با منافذ ریز پوشانیده شده است تا میزان و  فضای اطراف میوه یا سبزی را کنترل کند.

قطعات میوه را می توان در ظروف با نفوذ پذیری کم دوخته شده با شرایط ویژه نگهداری کرد.

 پوریک (Powric) و همکاران روشی را برای حفظ تازگی میوه های قطعه قطعه شده ای مثل آناناس، انبه، گریپ فروت و پاپایا معرفی کرده اند. در این روش گاز حاوی اکسیژن سریع و قبل از دوختن، وارد ظرف با نفوذپذیری کم می شود و بدنبال آن شوک سرمایی به قطعات میوه وارد می شود به این ترتیب می توان قطعات میوه را در دمای 1 درجه بین 8 تا 16 هفته نگهداری کرد.

تجهیزات بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته برای ساخت ظروف، پرکردن آنها، تزریق گاز و سردوزی بسته ها به آسانی قابل خریداری است.

این تجهیزات را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

 1)     شکل دادن –پرکردن- دوخت از نوع افقی

 2)     شکل دادن –پر کردن- دوخت نوع عمودی

 3)     سینی با پوشش کشیده شده

 4)     پرکن و دوخت کیسه از پیش آماده شده

با استفده از تجهیزات سریع گازدهی یا ایجاد خلاء و جایگزین کردن با گاز در یک سیستم بسته بندی، می توان روش آتمسفر تغییر یافته را به آن افزود. گازدهی سریع به این ترتیب است که قبل از دوخت بسته، هوای آن با جریان مداوامی از مخلوط گازهای مورد نظر جایگزین می شود. این عمل با هر یک از تجهیزات ذکر شده در بالا قابل دستیابی است. در روش ایجاد خلاء و گازدهی ابتدا با خارج سازی هوا ( باقیمانده ی هوایی مساوی یا کمتر از 1 درصد) خلاء ایجاد می شود و سپس قبل از دوخت، مخلوط گاز مورد نظر به عنوان آتمسفر تغییر یافته، به داخل بسته منتقل می گردد. روش ایجاد خلاء و گازدهی به تجهیزات گرانتری نسبت به روش اول نیاز دارد و سرعت آن نیز کمتر است.

انتقال سریع مخلوط گازهای مورد نظر به عنوان آتمسفر تغییر یافته به داخل بسته های حاوی محصول مزایایی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1) کاهش واکنش های تخریبی از نوع اکسید شدن؛ 2)جلوگیری از رشد میکربها؛ و 3) تولید بسته بالشی شکل بطوریکه صدمه فیزیکی به محصول ظریف کاهش یابد.

در درجه حرارت محیط کیفیت تعدادی از میوه ها و سبزیهایی که شدت تنفس بالایی دارندف بهنگام نگهداری درون بسته هایی با فضای خالی دارای هوای معمولی، سریعاً تقلیل می یابد. چنانچه به فضای خالی بسته ها مخلوط گازی مرکب از  کم و  زیاد تزریق شود میزان تنفس و سایر واکنش های اکسایشی کاهش می یابد، بویژه اگر همزمان خنک کردن محصول نیز انجام گیرد.

 پدیده قهوه ای شدن سطحی: این پدیده در اثر واکنش های قهوه ای شدن آنزیمی اکسایشی در میوه های قطعه قطعه شده (مثل سیب و هلو) و سبزیهایی ( مانند سیب زمینی، قارچ، کاهو) که در بسته های دارای هوای معمولی بسته بندی شده اند، مشاهده می شود. با تزریق مخلوط گازهای دارای اکسیژن کم به داخل بسته ها از قبیل 5 درصد ، 5درصدو 90 درصدبرای کاهوی خرد شده، 5درصد ، 10درصد  ، 85درصدو یا 3درصدO2و 97درصدبرای خلالهای سیب زمینی و 100 درصد یا 50درصدو 50درصد برای ورقه های سیب می توان از چنین واکنشهایی جلوگیری کرد.

پاکتی از مواد جذب کننده ی اکسیژن (پوردFeo)را نیز می توان در داخل بسته ها قرار داد تا با اثر تکمیلی روی اثر تزریق مخلوط گازی شدت تنفس و رسیدن را کاهش دهد. مقدارFeoلازم برای کم کردن مقدار بسته ها به حد سودمند را می توان محاسبه کرد. با سردتر شدن بسته ها، شدت جذب توسط ماده جذب کننده کم می شود.

یکی از اهداف مهم تولید کنندگان میوه و سبزی تازه به روش بسته بندی با آتمسفر تغییر یافته، دوخت مناسب بسته ها است .

مقاومت دوخت به عواملی بستگی دارد که عبارتند از نوع فیلم(لفاف)، دمای فکهای دوخت، فشار فکهای دوخت، ضخامت فیلم پلاستیکی و وجود جسم خارجی در محل دوخت.

 چنانچه چروکیدگی کوچکی در قسمت دوخته شده باقی بماند، گازهای داخل بسته نشت می کنند. ساده ترین راه بای تشخیص کامل بودن دوخت آن است که بسته را پس از دوخت داخل ظرف پر از آب قرار داده و آن را فشار دهیم. مشاهده حباب به معنی نقص در دوخت است. در روش دیگر به جای فشار بسته ظرف محتوای آب حاوی بسته را در معرض خلاء قرار می دهند. برای مشاهده بهتر حبابها می توان مقدار کمی از شوینده های سطحی به آب اضافه کرد. یک روش مطمئن و حساس برای تعیین کیفیت درز محل دوخت بسته های با آتمسفر تغییر یافه از طریق تخمین کاهش از بسته ها در شریط خلاء با استفاده از دستگاه تشخیص دهندهIRمی باشد.

منابع:

1-Moderate nutrition in healthand deseases 8th edition.by Mausic E.Shils,James A.Moshe Shike,1994

1-Anderson-KE and et alAcomparison  of brand name commercial ration system under milarity field condition,journal of nutrition-in-recipe-8-menu- development,2(2)3-30.

2-Yong –TCS and et al .1996.Potential application of on antifungal /antibacterial agent.1996.IFT annual :book of abstractsm,p.29ISSN 1082-1236


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک