ارتباط با ما : info@behrazm.ir

(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)

جنگ رواني

 

 جنگ رواني عبارتست از: "فر آيند بهره برداري صحيح و طراحي شده از تبليغات و ديگر اعمالي كه هدف اصلي آن تاثير گذاري بر عقايد، احساسات، تمايلات ورفتار دشمن گروه هاي بي طرف ويا گروه هاي دوست است به منظور پشتيباني از اهداف ملي وجزئي تر از آن".

گذري بر تاريخچه جنگ رواني:

جنگ رواني به عنوان شگفت انگيز ترين پديده اجتماعي، ريشه در اعماق تاريخ دارد وتاريخ بشري همواره با اين پديده درگير بوده است. اينكه چه زماني انسان به فكر استفاده از چنين ابزاري افتاده و آن را به كا ر گرفته دقيقاً مشخص نيست. شايد بتوان گفت سنگ بناي اين فكر زماني نهاده شده است كه انساني در برخورد با انسان ديگر يا جانوران متوجه شد كه ميتواند علاوه بر قدرت فيزيكي، از يك سري عوامل ديگر نظير فرياد كشيدن، حركت هاي گمراه كننده، آتش روشن كردن در نقاط مختلف و دود راه انداختن و... بر حريف غلبه كند.

ليدن برگر سابقه جنگ رواني را 1245 سال قبل از ميلاد ذكر مي كند. اين زماني است كه سرداري به نام گيدئون در نبرد با مقدونيه اي ها با300 نفر جنگجو در مقابل سپاهي چند هزار نفره قرار گرفت. گيدئون با استفاده از اين نكته در جنگ ها كه براي هر100نفر يك شيپور چي در ميدان شيپور مي نواخت و آنها را تهييج مي كرد، به دست هريك از افراد شيپوري داد تا بنوازند و به اين وسيله اين فكر را به دشمن القاء كردكه با سپاهي سه هزار نفره رو بروست.

 معمولا هر جنگ از سه عامل تشكيل  مي شود:

1-عامل نظامي(تعداد نفرات- آموزش-تاكتيك)

2- عامل اقتصادي(پشتيباني يا لجستيك-سلاح-تكنيك)

3- عامل رواني (روحيه وايمان-تبليغات)

امروزه معلوم شده است كه برنده نهايي جنگ كسي است كه ابتدا دشمن را در جنگ رواني و فرهنگي شكست داده باشد. در طول تاريخ جنگها از اين شيوه بسيار استفاده شده است (از جمله در جنگ صفين).

سطوح عمليات رواني:

جنگ روانی استراتژیک:این نوع جنگ شامل فعالیت‌های گسترده و بلند مدتی است که با توجه به نقاط آسیب پذیر سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی، علیه بخش عمده و یا تمامی مردم یک جامعه به کار گرفته می‌شود.

الف)گستره مسئوليت آن بيشترين محدوده را در داخل و خارج كشور در بر گرفته و از جمله طرح هاي دراز مدت مي باشد.

ب) در اين سطح از عمليات رواني (استراتژيك) به مشخص شدن سياستگذاري، تعيين خط مشي و به طور كل اهداف دور برد در عمليات رواني توجه مي گردد.

جنگ روانی تاکتیکی:در اين سطح از عمليات رواني كه در محدودهاي كوچكتر و با اهداف مشخص انجام مي شود هدف آن مورد توجه قرار دادن و هجوم بردن به افراد نظامي و غير نظامي وفادار به دشمن در صحنه عمليات رزمي مي باشد.

جنگ روانی تحکیمی: هدف از اجراي اين سطح از عمليات رواني ،پيشرفت و سهولت عمليات و افزايش ميزان همكاري مردم غير نظامي در سرزمين هاي خودي يا سرزمينهاي اشغال شده توسط نيروي خودي مي باشد.

اهداف عمليات رواني:

الف)عمليات رواني استراتژيك: هدف از اجراي عمليات رواني استراتژيك تغيير ارزشها، عقايد، تمايلات و از بين بردن نيروي پايداري و مقاومت دشمن بوسيله نيروي داخلي يعني مردم آن است كه در اشكال سياسي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي، و... اعمال مي شود.

ب)عمليات رواني عملياتي و تاكتيكي: هدف از اجراي اين دو مرحله وادار ساختن نيروي دشمن به فرار يا تسليم به صورت فردي يا گروهي كاهش روحيه، تضعيف اراده و پايداري و در نهايت گمراهي فرماندهان دشمن است.

ج)عمليات رواني تحكيمي: جلب همكاري و پشتيباني هر چه بيشتر مردم سرزمينهاي آزاد شده از سلطه دشمن و اشغال شده توسط نيروهاي خودي، برقراري نظم و آرامش در اين سرزمينها، حفاظت از راه هاي ارتباطي، آموزش نيروها و مردم خودي از عمده ترين اهداف تحكيمي مي باشد.

شيوه هاي عمليات رواني

تعريف شيوه:تدبير عملي مجري(متخصص جنگ رواني) در رسيدن به اهداف مورد نظر را شيوه مي گويند.

مهم ترين شيوه هاي عمليات رواني:

شيوه القاء:به شيوه اي گفته مي شود كه ايجاد تغيير رفتار در مخاطب بدون اطلاع خود او و براساس تغيير ذهنيتهاي فردي و اجتماعي صورت مي گيرد، و به طور خلاصه مي توان گفت كه القاء يعني ايجاد يك نيروي تازه در محيطي كه قبلا اين نيرو وجود نداشته است. القاء به دو روش مستقيم و غير مستقيم اجرا مي شود:

الف) القا مستقيم: اين روش هنگامي اجرا ميشود كه مخاطب آمادگي پذيرش اخبار و پيام را به صورت مستقيم داشته باشد.

ب)القاء غير مستقيم: منظور و پيام خود را در قالب موضوعاتي به ظاهر بي ارتباط و يا دو پهلو بيان مي كند. القاء پيام در قالب فيلم، موسيقي، نمايش نقاشي، سخنراني و...

 شيوه اقناع:در فرهنگ عميد به معناي قانع ساختن، خشنود گردانيدن و راضي كردن آمده است. واژه اقناع در شكل مناسب به معني دخل و تصرف در نمادها است كه براي ايجاد عمل از سوي ديگران طراحي شده است و در واقع توسل به كلام و احساس به خاطر رسيدن به نوعي رضايت رواني در مخاطب صورت ميگيرد. به طور خلاصه و مختصر مي توان گفت كه روش اقناع روش پاسخگويي به سئوالات مخاطب است.

شيوه روشنگري: آشنا ساختن مخاطبان با اهدافي كه بايد در پيش گيرند. در اين روش تلاش بر اين است تا درك منحرف و نامتوازن مخاطبان با حقيقت همسان و هماهنگ شود.

شيوه فريب: دادن اطلاعات دروغين و جهت دار و يا تصويري وارونه از وقايعي كه با ارائه تصاوير ناقص و دگرگون شده اي از واقعيت ميتوانند گروه هاي گوناگون مخاطبان مورد نظر در عمليات رواني را تحت تاثير قرار دهد.

شيوه تحذير: در اين روش براي كند و متوقف نمودن رفتار مخاطبان پشتوانه احساسي–عاطفي آنان را نشانه مي روند؛ شور و احساس حاكم بر رفتار آنان را به تدريج كمرنگ و زايل مي كنند.

 شيوه تحريك وتشجيع: در اين روش با شيوه تحريك، چهره ای بي رحم و ضد انساني (واقعي يا ساختگي) از دشمن به نمايش مي گذارند و با ترسيم چهره اي از قربانيان اين بي رحمي ها، سعي مي كنند بر روي حالات و رفتار مخاطبان تاثير بگذارند و حس دفاع از دين، نژاد، وطن و يا قوميت، حس تنفر از دشمن متجاوز با ظلم و استثمار و.... روحيه تلاش بي وقفه به سوي هدف را در مخاطبان پرورش مي دهند.

 شيوه تطميع: اعلام وعده هاي گوناگون به سربازان و مردم كشور درگير و سعي در جذب اين گروه از مخاطبين دارند.

شيوه ارعاب: در اين روش متخصصان جنگ رواني مي كوشند آيندهاي مبهم و تاريك توام با سختي و مشكلات فراوان براي دشمن وكساني كه تلاش دارند با دشمن همكاري كرده و يا او را مورد پشتيباني و حمايت قرار دهند ترسيم نمايند.

ابزارهاي عمليات رواني:

به سه دسته تقسيم مي شوند ابزار نوشتاري، شنيداري وديداري مي باشد.

الف)ابزارنوشتاري:

مطبوعات،اعلاميه،تراكت،پوستر،اوراق تبليغي،شب نامه،كتاب،نامه و ......

ب) شنيداري وديداري:

راديو،تلويزيون،سينما،ماهواره،اينترنت،خودروي بلنگو دار،بالن،خبر گذاري ها

 


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک