ارتباط با ما : info@behrazm.ir

(زمان خواندن: 5 - 9 دقیقه)

بهداشت مواد غذایی کنسرو شده

 

یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی کنسرو نمودن (قوطی کردن) آن‌ها با بهره گیری از حرارت است. این روش اقدام موثری در جهت نابودی کلیه عواملی است که ممکن است در حین نگهداری و حمل و نقل به طریقی مواد غذایی را فاسد نمایند.

بطور کلی در عمل کنسرو سازی جهت نگهداری مواد غذایی:

1- عوامل بیماری زای احتمالی موجود در مواد غذایی توسط حرارت از بین رفته ویا غیر فعال می‌شوند.

2- با قوطی کردن مواد غذایی (بسته بندی ماده غذایی) از آلودگی ثانوی آن‌ها جلوگیری می‌شود بطوری که:

الف) از قرار گرفتن ماده غذایی در معرض میکرو ارگانیسم‌ها و آلودگی در اثر حشرات مگس، موش پرندگان و حیوانات خانگی جلوگیری می‌شود.

ب) از قرار گرفتن ماده غذایی در معرض عوامل فیزیکی از جمله نور، گرد و غبار تبخیر و در نتیجه خشک کردن سطحی و آسیب دیدن در اثر ضربه محفوظ می‌ماند.

ج) از مجاورت ماده غذایی با هوا و گازهای دیگر جلوگیری می‌شود.

فرایند حرارتی تولید کنسرو:

استریلیزاسیون فرایند حرارتی است که در صنعت کنسرو سازی برای تهیه کنسرو مواد غذایی گوشتی و پروتئنی (مواد غذایی دارایphبالا) از جمله کنسروهای ماهی، حبوبات، رب گوجه فرنگی و سایر میوه جات بکار برده می‌شود.

در این فرایند عملاً" تمام میکرو ارگانیسم‌های بیماریزا و همچنین ارگانیسم‌های مولد سم و فاسد کننده مواد غذایی از بین رفته و تنها ممکن است تعداد بسیار معدودی اسپور مربوط به میکرو ارگانیسم‌های مقاوم به حرارت در آن باقی بمانند که این عوامل هم در شرایطی که نگهداری می‌شوند قادر به رشد و تکثیر نخواهند بود.

از آنجائیکه حرارت زیاد سبب کاهش ارزش غذایی واز بین رفتن برخی از مواد مغذی غذاها می‌گردد لذا در عملیات استریلیزاسیون مواد غذایی سعی می‌شود از اعمال درجه حرارت‌های بسیار بالا اجتناب گردد (معمولاً حرارت 130 تا 150 درجه سانتیگراد بکار برده می‌شود). با این وجود در عملیات استریلیزاسیون مواد غذایی حدود 20 درصد ویتامینAو ریبوفلاوین، 30 تا 35 درصد پیریدوکسین، اسیدنیکوتینیک و اسید فولیک و 65 درصد تیامین موجود در مواد غذایی از بین خواهد رفت.

مراحل تولید کنسرو مواد غذایی:

مرحله اول: در مورد مواد غذایی گوشتی این مرحله شامل جدا کردن امعاء و احشاء، استخوان گیری مخلوط و یکنواخت کردن گوشت، شستشو و ... می‌باشد.

در مورد سایر مواد غذایی اعمال مشابه خاص آن فراورده انجام می‌گیرد.

مرحله دوم: قوطی‌ها از مواد غذایی آماده شده در مرحله اول و سایر مواد افزودنی با در نظر گرفتن حدود 5/0 تا 1 سانتیمتر فضای خالی در بالای قوطی پر می‌شوند.

مرحله سوم: به منظور ممانعت از عمل تخریبی اکسیژن روی جدار داخلی قوطی، جلوگیری از عمل اکسیداسیون مواد غذایی و غیر هوازی نمودن محیط داخل قوطی و همچنین ایجاد خلاء نسبی جهت جلوگیری از تورم طرفین قوطی بعلت تغییرات جزئی دما یا فشار در حین انبارداری عمل هواگیری انجام می‌شود.

مرحله چهارم: درب قوطی‌ها بسته می‌شود.

مرحله پنجم: جهت نابود کردن میکروارگانیسم‌هایی که ممکن است همراه مواد غذایی وارد قوطی شده باشند حرارت لازم به قوطی‌ها داده می‌شود (عمل استریلیزاسیون انجام می‌شود)

در این مرحله به کمک حرارت عمل پخت ماده غذایی هم اتفاق می‌افتد.

مرحله ششم: جهت جلوگیری از ادامه پخت، محتویات قوطی بعد از عمل استریلیزاسیون قوطی‌ها به کمک پاشیدن آب سرد روی آن‌ها سریعاً" تا دمای حدود 38 تا 43 درجه سانتیگراد سرد می‌شوند آبی که برای سرد کردن قوطی‌ها استفاده می‌شود بایستی مشخصات آب آشامیدنی را داشته و عاری از هرگونه آلودگی باشد. چرا که ممکن است آب از منافذ بسیار ریز احتمالی قوطی‌ها به داخل نفوذ کرده و محتویات آنرا سریعاً آلوده نماید.

میکروب شناسی مواد غذایی کنسرو شده:

کلستریدیوم بوتولینیوم، کلستریدیوم پرفرنژانس، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و شیگلا از جمله میکرو ارگانیسم‌های بیماریزایی هستند که می‌توانند در صورت مساعد بودن شرایط براحتی در مواد غذایی کنسرو شده رشد و تکثیر نموده و باعث فساد آن‌ها شوند.

کلستریدیوم بوتولینیوم یکی از انواع میکرو ارگانیسم‌های بی هوازی است که تولید هاگ می‌نمایند و بیشتر از سایر میکروارگانیسم‌ها بهداشت و سلامت کنسروها را تهدید می‌کنند سم تولید شده توسط این باکتری با اثر بر روی اعصاب بسیار کشنده است. در صنعت کنسروسازی با پائین آوردنphمحیط و بالا بردن غلظت کلرور و نیتریت سدیم (افزودن نیتریت و نمک) شرایط را برای رشد کلستریدیوم بوتولینیوم نامساعد می‌نماید.

البته در مورد مواد غذایی که دارایphبالاتر از 5/4 هستند (مواد غذایی گوشتی و حبوبات) و عمل کنسروسازی تحت فرایند استریلیزاسیون انجام می‌شود این میکروارگانیسم (حتی بصورت هاگ) دراثر حرارت بالا از بین می‌رود.

بازرسی کنسروهای مواد غذایی:

مشهورترین علامت ظاهری جهت اظهار نظر در مورد فساد کنسروها تورم قوطی آن‌هاست. ممکن است قوطی کنسرو هر دو طرف آن متورم شده باشد یا اینکه یک طرف قوطی متورم شده باشد بطوریکه اگر قسمت متورم فشرده شود طرف دیگر برجسته شود و بالاخره اینکه ممکن است جداره قوطی در اثر حمل و نقل و ... ضربه دیده و در محل وارد شدن ضربه فرورفتگی ایجاد شده باشد و در نتیجه طرفین قوطی برجسته و متورم به نظر برسد.

چنانچه طرفین و یا تنها یک طرف قوطی متورم شده باشد و علت آن هم ضربه خوردن نباشد (فرورفتگی در بدنه قوطی دیده نشود) و از طرفی از تاریخ تولید آن کمتر از یکسال گذشته باشد علت تورم قوطی‌ها را می‌توان در موارد زیر جستجو نمود:

1- بیش از حد لازم قوطی از ماده غذایی پر شده باشد.

البته در مورد کنسروهایی که یک طرف آن‌ها برآمده شده است چنانچه با سوراخ کردن قوطی مقدار زیادی گاز خارج شود دلیل بر فاسد بودن محتوی قوطی است در غیر اینصورت مربوط به پر بودن زیاده از حد آن می‌باشد. باید توجه داشت که موقع باز کردن قوطی‌های سالم به علت وجود مقدار کمی خلأ در بالای آن‌ها مقدار ناچیزی هوا به داخل آن‌ها کشیده می‌شود که نباید آنرا با خروج گاز اشتباه نمود.

2- حرارت دادن و تخلیه هوای آن‌ها (ایجاد خلأ نسبی) در حد لازم صورت نگرفته است.

3- کنسرو به ارتفاعات زیاد برده شده باشد.

4- درجه حرارت محل نگهداری آن‌ها بالا می‌باشد.

معمولاً بیشتر برآمدگی و تورم‌ها خصوصاً در مورد کنسروهایی که بیش از یکسال از تاریخ تولید آن‌ها گذشته باشد مربوط به تولید گاز هیدروژن در نتیجه واکنش بین ماده غذایی و فلز قوطی (خوردگی قوطی) ویا تولید گازco2در نتیجه رشد میکروب‌ها در داخل قوطی‌ها می‌باشد.

در مورد قوطی‌هایی که در اثر ضربه متورم شده‌اند ممکن است در اثر فشار ضربه محل لحیم جدار قوطی آسیب ببیند ودرز آن مقدار کمی باز شود بطوریکه ماده غذایی از آن منفذ بیرون نریزد اما آلودگی از آن طریق بداخل کنسرو راه پیدا کند.

بنابراین از آنجائیکه نمی‌توان انتظار داشت که مردم بین انواع تورم ایجاد شده در کنسروها فرق بگذارند لذا به منظور حصول اطمینان از عدم مصرف کنسروهای مشکوک به آلودگی فروش و مصرف تمام کنسروهایی که سروته باد کرده دارند بایستی غیر مجاز شناخته شوند.

البته اگر سر و ته قوطی باد نکرده باشد دلیل بر سالم بودن کنسرو نخواهد بود چرا که ممکن است بعضی از قوطی‌ها به علت داشتن منفذ سر و ته‌شان باد نکند و یا اینکه بعضی از عوامل بیماریزای خطرناک هم وجود دارند (مثل باکتری بی هوازی کلستریدیوم بوتولینیوم) که در حین تکثیر و فساد ماده غذایی تولید گاز نمی‌کنند و کنسرو آلوده به آن‌ها اگر چه سمی و کشنده است ولی سر و ته قوطی آن باد نمی‌کند.

توصیه‌های لازم برای مصرف کنندگان مواد غذایی کنسرو شده:

1- قبل از مصرف کنسروها جهت از بین بردن سم خطرناک بوتولیسم احتمالی موجود در مواد غذایی کنسرو شده قوطی‌های کنسرو به مدت 10 دقیقه درآب جوشانده شوند.

خوشبختانه با جوشاندن کنسروها در مدت زمان ذکر شده سم بوتولیسم ترشح شده توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینیم از بین می‌رود.

2- برای گرم کردن مواد غذایی کنسرو شده قوطی کنسرو چه به صورت در بسته و چه باز شده مستقیماً روی شعله قرار داده نشود.

ممکن است در اثر شعله مستقیم و حرارت زیاد لحیم جداره قوطی ذوب شود و باعث ورود ذرات فلز به داخل ماده غذایی گردد. از طرفی خصوصاً در مورد قوطی‌های باز شده حاوی ماده غذایی که مستقیماً روی شعله قرار داده شده‌اند حرارت باعث تسریع فعل و انفعالات شیمیایی بین ماده غذایی و جداره داخل قوطی که در اثر باز شدن آسیب دیده و اندود آن از بین رفته است می‌گردد.

3- پس از باز کردن قوطی کنسرو محتویات آن فوراً" خارج و در ظرف دیگری ریخته شود. چرا که ممکن است ماده غذایی بعد از باز کردن درب قوطی در مجاورت اکسیژن هوا با جداره داخل قوطی هر چند که اندود هم شده باشد وارد واکنش شود

4- برای نگهداری مازاد محتویات قوطی کنسرو بهتر است از ظروف شیشه ای استفاده نموده و حتماً در یخچال نگهداری شود.

5- کنسروها را می‌توان مدت‌ها بدون استفاده در یخچال نگهداری کرد مشروط بر اینکه با رعایت کامل اصول کامل بهداشتی تهیه شده باشند.

البته محتویات کنسرو در داخل قوطی به تدریج با یکدیگر و حتی با جداره داخلی قوطی وارد فعل و انفعالات شیمیایی می‌شوند و بنابراین مصرف کنسروهایی که سال‌ها مانده‌اند صحیح نیست. این چنین کنسروهایی معمولاً با بوی کهنگی و مزه تند و نامطبوعی همراه می‌باشند. معمولاً بهترین زمان مصرف کنسرو 2 سال پس از تاریخ تولید می‌باشد

6- نشت مواد غذایی داخل قوطی خصوصاً" در مورد قوطی‌هایی که ضربه دیده‌اند موجب تماس محتویات با هوای خارج و در نتیجه فساد و سمیت آن می‌شود و لازم است از مصرف آن خودداری شود

7- در صورت وجود زنگ زدگی در سطح خارجی قوطی‌ها احتمال سوراخ بودن و فساد محتویات آن وجود دارد. لذا از مصرف این چنین کنسروهایی بایستی خودداری شود. ایجاد حالت زنگ زدگی در سطح داخل قوطی‌ها هم محتویات آن را غیر قابل مصرف می‌نماید. چرا که اولاً زنگ ایجاد شده با محتویات در تماس خواهد بود و ثانیاً احتمال سوراخ بودن بدنه وباز شدن درزها در منطقه زنگ زدگی وجود خواهد داشت


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک