(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)

پرمصرف ترين ،مشهورترين ، پرفروش ترين ، تاثيرگذارترين داروهاي جهان

 

متخصصاني از مراكز مختلف جهان از جمله سازمان دارو و غذا، دانشگاه گلاسكو، انجمن علوم آزمايشگاهي آمريكا ليستي از مهمترين و پرمصرف ترين داروهاي جهان را ارائه كرده اند.

داروهايي مانند انسولين، پني سيلين، واكسن آبله، آسپيرين و مورفين از جمله داروهايي هستند كه شكي در پرمصرف بودن آنها در جهان وجود ندارد. در عين حال داروهايي مانند "اتر" اولين داروي بيهوشي جهان يا "سالوارسان" اولين داروي شيمي درماني جهان نيز جايگاه ويژه اي در ليست به خود اختصاص داده اند.

:: پرمصرف ترين و مشهورترين داروها

- انسولينداروي مخصوص درمان بيماري ديابت كه در سال ۱۹۲۰ در كانادا ابداع شد.

- پني سيليناولين آنتي بيوتيك جهان كه در سال ۱۹۲۸ در انگلستان ابداع شد و بدون حضور آن حدود ۷۵ درصد از جمعيت كنوني جهان در اثر بيماريهاي عفوني از بين مي رفتند.

- واكسن آبلهابداع دانشمند انگليسي در سال ۱۸۷۶ است كه به عنوان اولين واكسن جهان نيز شناخته مي شود. اين دارو باعث ريشه كن شدن بيماري آبله از جهان شد.

- مورفينكه در سال ۱۸۰۴ در آلمان توليد شده است و به عنوان يكي از قدرتمندترين مسكن ها همچنان مورد استفاده قرار مي گيرد از ديگر داروهاي مهم جهان به شمار مي رود.

- سالوارسننيز داروي ديگري است كه در سال ۱۹۰۹ در آلمان و به منظور درمان بيماري سيفليس ابداع شده است.

- آسپيرينتوليد شده در سال ۱۸۵۳ توسط دانشمندان آلماني نيز به عنوان اولين داروي جهان شناخته مي شود كه براي درمان بيماريهاي ساده و دردهاي جزئي از گذشته تاكنون به صورت رايجي استفاده شده است. در حال حاضر سالانه ۴۰ هزار تن متريك (تن هزار كيلويي) در جهان مورد استفاده قرار مي گيرد.

- تورازينبه عنوان اولين داروي درمان اختلالات رواني كه توسط فرانسوي ها در سال ۱۹۵۱ ابداع شده است، بزرگترين دستاورد درمان بيماري هاي رواني در جهان شناخته مي شود.

- قرصهاي ضد بارداريتوليد شده در سال ۱۹۵۷ در ايالات متحده و "اتر" اولين داروي بيهوشي جهان كه در سال ۱۸۴۶ در آمريكا توليد شده است نيز از ديگر داروهاي مشهور و پراستفاده در جهان به شمار مي روند.

:: پرفروش ترين داروهاي جهان

بخش جالب توجه ديگر اين ليست به ليستي از پرفروش ترين داروهاي جهان در سال ۲۰۰۶ تعلق دارد كه توسط نشريه فوربس ارائه شده است. فوربس در اين ليست اعلام كرده است كه در سال ۲۰۰۶ در حدود ۶۰۲ بيليون دلار دارو در سرتاسر جهان به فروش رفته است.

- پرفروش ترين داروي اين ليست در سال ۲۰۰۹ به داروي ليپيتور داروي كنترل كلسترول خون تعلق دارد كه ۱۲٫۹ بيليون دلار فروش داشته است.

- داروي قلب "پلاويكس" با ۵٫۹ بيليون دلار،

 داروي قلب "نكسيوم" با ۵٫۷ بيليون دلار،

داروي مخصوص آسم "آدوير" با ۵٫۳ بيليون دلار،

داروي كلسترول "زوكر" با ۵٫۳ بيليون دلار،

داروي فشار خون "نوروسك" با ۵ بيليون دلار،

داروهاي درمان اسكيزوفرني "زيفركسا" و "ريسفردال" به ترتيب با ۴٫۷ و ۴ بيليون دلار،

 داروي قلب "پريواسيد" با ۴ بيليون دلار

 و داروي ضد افسردگي "افكسور" با ۳٫۸ بيليون دلار به پرفروشترين داروهاي جهان در سال ۲۰۰۶ تبديل شده اند.

در اين ليست گرافيكي اسامي تاثيرگذارترين داروهاي جديد در دنيا نيز منتشر شده است كه به داروهايي مخصوص ديابت، پوكي استخوان، گرفتگي عروق، پيوند اعضا، مسكن ها و ديگر عوارض فيزيكي اختصاص دارند.

.


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک