(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)

داروهاي بيهوشي

 

"هالوتان"

 یک نوع داروی تبخیری بیهوشی است که به خاطر عوارض جانبی، در شبکه‌های بهداشت و درمان جهان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. هم‌ اينك در ‪  نود درصد مراکز درمانی و اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دولتی ایران از این دارو استفاده می‌شود.

 

بيست درصد بیمارانی که با این دارو در اتاق عمل بیهوش می‌شوند، دچار عوارض کبدی می‌شوند و آن دسته از بیماران که زمینه مشکلات کبدی دارند ، با یک بار تماس با این دارو، دچار عارضه کبدی خواهند شد.

 

 داروهای بیهوشی را به دو دسته تقسیم  مي شوند:

یک نوع از این داروها به شکل تزریقی در داخل رگ و دیگری بصورت گاز بیهوشی از طریق استنشاقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 هم‌اکنون در سطح وسیعی از داروی "هالوتان" برای اعمال جراحی استفاده‌می‌شود در حالیکه این دارو خطراتی برای بیمار به همراه دارد.

داروهای بیهوشی جایگزین هالوتان در کشور بسیار گران هستند، هم‌اکنون داروهای بیهوشی "فلوران"و"سوفلوران" در کشورموجوداست، اما بدلیل تحت پوشش بیمه نبودن این داروها، بیمارستان‌ها از استفاده آن‌ها در اعمال جراحی خودداری می‌کنند.

 داروی تزریقی بیهوشی "رنی فنتانی" که ضددرد بوده و عوارض جانبی ندارد نیز در کشور موجود است، اما به‌دلیل نبودن‌پوشش بیمه‌ای کمتر در اعمال جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک