(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)

آشنايي با اقدامات پيشگيرانه در تب های خونریزی دهنده

جلوگيري از

1- تماس با خون و مایعات و بافت های بیمار

2- تماس با پوست صدمه دیده

 3- تماس با غشاهای مخاطی بیماران

 4- کار با وسایل نوک تیز و برنده آغشته به خون

 5- تماس با وسایل یا تجهیزات آلوده به خون یا ترشحات بیمار

 6- انجام اقدامات پزشکی و پرستاری بر بالین بیمار

 نکات مهم

 1- پوست بیماران مشکوک را از نظر کنه معاینه نمایید.

 2- ظروف حاوی خون و نمونه های بیماران باید پلاستیکی  ودارای بر چسب هشداردهنده باشد.

 3- در طی آزمایشات اضافه کردن موادی که سبب غیر فعال کردن ویروس شود و بر آنتی بادی ها تاثیر نگذارد و سبب تغییر نتایج نشود(trition x-100با غلظت یک درصد).

 4- در صورت داشتن تظاهرات خون ریزی بیماران نباید جابه جا شود.

     استفاده از وسایل حفاظت فردی(برای کادر درمانی و ملاقات کننده)

 1- دستکش (دو جفت)

 2- عینک(محافظ کامل صورت) و کلاه

 3- گان(و پیش بند ضد آب)

 4- چکمه

 5- ماسک فیلتردار

نکات مهم

 - پوشیدن دستکش جای رعایت بهداشت دست را نمی گیرد (اطمينان از سوراخ نبودن دستكش).

 - تعویض دستکش در هر فعالیت یا اقدام خاص یا رفتن به بالین بیمار دیگر

 - تعویض گان کثیف و آلوده در اولین فرصت

 - ضد عفونی  سطوحی نزدیک بیمار که قابل لمس هستند (تخت،میز جلو تخت)

 - جمع آوری صحیح ملحفه و لباس های آلوده بیمار

 


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک