(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)

رابطه  توكل با بهداشت روان از نظر قرآن

 

اين كه بيني مرده وافسردهاي      زان بود كه ترك سرور كرده اي

 خداوند قادر مي فرمايد:

" اگرخدا شما را ياري كد ،هيچ كس بر شما غالب نخواهد گشت واگر دست از ياري شما بردارد ،چه كسي بعد از او شما را ياري خواهد كرد ؟ و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند."

توكل به معناي آماده سازي مقدمات كار وتلاش كامل وسژس تكيه واعتماد بر قدرت بي كران الهي ات ،نه به معني رها كردن كارها كسي كه بر خدا تكيه مي كند تكيه گاهي قدرتمند وهميشه زنده دارد كه همواره همراه اوست ،از اين رو احساس ترس،؟اضطراب،نااميدي،ناراحتي وتنهايي نمي كند توكل بر خدا از فشار هاي رواني مي كاهد وبهداشت رواني انسان را تامين مي كند .

هر كه در بحران توكل غرق گشت     همتش از ما سوي الله در گذشت

خشكي وخارش پوست در هواي سرد

خشكي پوست در مناطق سرد وخشك وناشي از كمبود آب موجود در پوست ناشي مي شود .

نكاتي براي جلوگيري از خشكي وخارش پوست :

قرار دادن ناحيه مورد نظر در آب ولرم،خود داري از اسحمام مكرر وروزانهوچرب نگه داشتن پوست استفاده از مرطوب كننده ها ي پوست بعد از هر استحمام زيرا اين مرطوب كننده ها چربي طبيعي  پوست را كه از بين رفته است جبران مي كنند وسبب حفظ پوست وجلوگيري از خشكي آن مي شوند .بهترين زمان مصرف مرطوب كننده ها بلافاصله بعد از استحمام و خشك كردن بدن با حوله  است . از بهترين مرطوب كننده ها ميتوان به وازلين وپارافين اشاره نمود .همچنين بيشتر توصيه مي شوداز صابون گليسيرين استفاده كنيد زيرا اغلب صابون ها داراي مواد قليايي هستند كه برا ي پوست هاي خشك تحريك كننده است .

راه هاي تقويت حافظه

گنجاندن تغذيه مناسب  وورزش در برناهم زندگي،همچنين محققان عقيده دارند اگر مي خواهيد حافظه خوبي داشته باشيد تلويزيون را خاموش كنيد ،جدول كلمات متقاطع را در دست بگيريد،كتاب داستان بيشتر بخوانيد ،مشروبات الكلي براي حافظه در حكم يك سم مرگبار است ماهي بيشتر بخوريد در نهايت كليد بر خورداري از يك حافظه قوي فعال نگه داشتن ذهن است .علاوه بر مشروبات الكلي وتلويزيون كه در تضعيف حافظه انسان موثر است عواملي ديگر مثل افسردگي ،چاقي،كم خوابي ،استرس ونگراني هم دشمن حافظه به شمار مي آيد.


مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک