(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)

 

بنزتروپین (Benztropine Mesylate)

 

نام تجارى :Cogentin

گروه درمانى : ضد پارکینسونیسم

 گروه مصرف در حاملگى :

Inj: 2mg/2ml

Scored Tab:2mg

 اشکال دارويى :

• پارکینسونیسم ایدیوپاتیک، پارکینسونیسم به دنبالانسفالیت

 موارد ، روش و مقاديرمصرف :

بالغین: 1mgالی 2mgخوراکی یا تزریقی. در پارکینسونیسم ایدیوپاتیک: شروع با دوز 0.5mgالی 1mgدر زمان خواب و در پارکینسونیسم به دنبال انسفالیت: 2mg/day. افزایش تدریجی دوز به میزان 0.5mgهر 6-5 روز تا رسیدن به اپتیمم دوز وسپس ادامه به عنوان درمان نگهدارنده. حداکثر دوز روزانه 6mgمنقسم در 4-2 دوز و یاتک دوز شبانه. خوراکی یا تزریقی.

 توجه: امکان تجویز دارو به همراه لوودوپا یالوودوپا- کربی دوپا. اصلاح دوره‌ای دوز با توجه به پاسخ بالینی بیمار.

 توجه: عدم تحمل دوز بالای دارو در افراد پیر و لاغر.

 توجه: کاهش یا قطع تدریجی دوز درصورت جایگزینی با داروی آنتی‌کولینرژیک دیگر.

 اطفال بالای 3 سال: 0.02mgالی 0.05mg، یک تا دو بار در روز. تجویز با احتیاط به دلیل خواص آتروپینی دارو.

 • علایم اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای آنتی‌سایکوتیک

 بالغین: موثر در درمان عوارض زودهنگام داروهای آنتی‌سایکوتیک با احتمال عدم تاثیر بر روی عوارض دیرهنگام مثل دیس‌کینزی تاخیری. دوز معمول: 1mgالی 4mg، یک یا دو بار در روز خوراکی یاتزریقی. در موارد اورژانس مثل دیستونی حاد: 1mgالی 2mg IMیاIVو به دنبال آن 1mgالی 2mgخوراکی دو بار در روز، جهت جلوگیری از عود. قطع درمان پس از 2-1 هفته جهت مشخص کردن نیاز بیمار به ادامه درمان. ادامه درمان، در صورت عود مجدد علایم.

 اطفال: همانند درمان پارکینسونیسم.

 موارد منع مصرف :

 منع مصرف: کودکان زیر 3 سال

 عوارض جانبى :

 شایعترین: یبوست

 مهمترین: حساسیت به گرما و گرمازدگی

 سایر عوارض: گیجی، بی‌قراری، تحریک‌پذیری، توهم،سردرد، خواب‌آلودگی، افسردگی، تپش قلب، تاکی‌ کاردی، برادی کاردی، اتساع مردمک‌ها،تاری دید، فوتوفوبی، اشکال در بلع، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، ناراحتی در ناحیهاپی‌گاستر، احتباس ادرار، احساس نیاز برای دفع ادرار، ضعف عضلات و گرگرفتگی، کاهش حافظه، سرگیجه، کهیر، راش، کاهش تعریق، سوزش ادرار.

 مصرف در باردارى و شيردهى :

استفاده با احتیاط در دورانبارداری و شیردهی و تجویز تنها در صورت لزوم. مقالات پزشکی تصادفي

اشتراک